Our Projects62 Site Project
62 Site Project
02 Sep 2022
26 Project
26 Project
02 Sep 2022
Sat Mhu Project
Sat Mhu Project
02 Sep 2022
Padami Project
Padami Project
02 Sep 2022
Tha Baik Kyin Project
Tha Baik Kyin Project
30 Aug 2022
Ye Mon Taung Project
Ye Mon Taung Project
30 Aug 2022
Thar Kay Tha U Maung Maung Sein Project
Thar Kay Tha U Maung Maung Sein Project
30 Aug 2022
FMI Project
FMI Project
08 Dec 2020
Tha Byaik Kyinn
Tha Byaik Kyinn
08 Dec 2020
Design Project
Design Project
13 Jul 2020
Dawpone Project
Dawpone Project
13 Jul 2020
Thanlyin Project 2
Thanlyin Project 2
13 Jul 2020
ဓမ္မဝိလာသိနိ သိမ်တော်လွိုင်ကော်
ဓမ္မဝိလာသိနိ သိမ်တော်လွိုင်ကော်
26 Jun 2020
North Dagon Project 7
North Dagon Project 7
26 Jun 2020
Mandalay Project 2
Mandalay Project 2
26 Jun 2020
Mandalay Murida Project
Mandalay Murida Project
30 Aug 2019
Southoaklapa Yazathingyan Street
Southoaklapa Yazathingyan Street
15 Aug 2019
North Dagon Project 6
North Dagon Project 6
10 Jun 2019
South Oakalapa Project 4 ( Innwa st )
South Oakalapa Project 4 ( Innwa st )
09 Apr 2019
Padami Project
Padami Project
09 Apr 2019
Snow Gardern Project
Snow Gardern Project
09 Apr 2019
Southoaklapa project
Southoaklapa project
02 Nov 2018
Dr Htein lab
Dr Htein lab
09 Oct 2018
Thuwana Decoration
Thuwana Decoration
28 Sep 2018
Design
Design
17 Sep 2018
South Oaklapa
South Oaklapa
29 Aug 2018
Yankin Thiri Project
Yankin Thiri Project
13 Jul 2018
North Dagon Project 5
North Dagon Project 5
04 Jul 2018
Nay Pyi Taw Project
Nay Pyi Taw Project
30 Apr 2018
Yankin Project 3
Yankin Project 3
27 Feb 2018
Cherry Garden Renovation Project
Cherry Garden Renovation Project
21 Feb 2018
Thuwana VIP Project 2
Thuwana VIP Project 2
21 Feb 2018
Northoaklapa Project  2
Northoaklapa Project 2
26 Dec 2017
Mya Street Project
Mya Street Project
26 Dec 2017
North Dagon Project 4
North Dagon Project 4
10 Nov 2017
Yankin Project 2
Yankin Project 2
10 Nov 2017
North Dagon Project 3
North Dagon Project 3
15 Sep 2017
East Dagon Project
East Dagon Project
17 Jul 2017
Lawi Kaw Project
Lawi Kaw Project
27 Jun 2017
Mingalardon Palae Factory
Mingalardon Palae Factory
26 May 2017
Parami Site
Parami Site
26 May 2017
Block 72 – 14
Block 72 – 14
26 May 2017
C 36 FMI City
C 36 FMI City
26 May 2017
C 59
C 59
25 May 2017
C 39
C 39
25 May 2017
Gabaaye Renovation
Gabaaye Renovation
25 May 2017
Kyauk Phyu
Kyauk Phyu
25 May 2017
Nawaday Block 50-2
Nawaday Block 50-2
25 May 2017
North Oaklapa
North Oaklapa
25 May 2017
FMI O -11 Renovation
FMI O -11 Renovation
25 May 2017
O 165 FMI
O 165 FMI
25 May 2017
Shwe Pauk Kan Factory
Shwe Pauk Kan Factory
25 May 2017
South Oaklapa
South Oaklapa
25 May 2017
Thuwana Project
Thuwana Project
25 May 2017
Sedona Hotel Office Renovation
Sedona Hotel Office Renovation
25 May 2017
Ceramic Tile and Bathroom Design
Ceramic Tile and Bathroom Design
25 May 2017
Classic House Design
Classic House Design
25 May 2017
Doors and Windows Designs
Doors and Windows Designs
25 May 2017
Exterior Designs
Exterior Designs
25 May 2017
Interior Classic Design
Interior Classic Design
23 May 2017
Interior Design By King Construction
Interior Design By King Construction
23 May 2017
Paint Colour & Paint Ideas
Paint Colour & Paint Ideas
23 May 2017
Interior Kitchen Design
Interior Kitchen Design
23 May 2017
Living Room Interior Design
Living Room Interior Design
23 May 2017
QC Test Report
QC Test Report
23 May 2017
Single Storey House
Single Storey House
23 May 2017
Insein Site 3
Insein Site 3
23 May 2017
Kalaw Project
Kalaw Project
22 May 2017
North Dagon Site
North Dagon Site
22 May 2017
FMI I 2 Decoration
FMI I 2 Decoration
22 May 2017
Thai Pot 3
Thai Pot 3
22 May 2017
Mingalardon Project
Mingalardon Project
22 May 2017
Thanhlyin Project
Thanhlyin Project
22 May 2017
Mgway Project
Mgway Project
22 May 2017
Design
Design
22 May 2017
Southoaklapa Project
Southoaklapa Project
22 May 2017